UAB „Dizrega“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai, pristatant įmones ir jų produkciją užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

UAB "Dizrega" įkurta 2001 m. Pagrindinės įmonės veiklos sritys - vizualios reklamos kūrimas, efektyviausių jos sklaidos kanalų planavimas, priemonių gamyba ir montavimas numatytoje vietoje, taip pat priežiūra, modernizavimas. Įmonė nuolat investuoja į modernias reklamos gamybos technologijas, suteikiančias konkurencinį pranašumą bei leidžiančias efektyviai ir operatyviai vykdyti klientų užsakymus bei siūlyti netradicinius reklaminio apipavidalinimo sprendimus. Šiuo metu įmonė itin suinteresuota savo paslaugų ir produkcijos eksporto plėtra bei naujų tikslinių rinkų paieška ir dar didesniu įsitvirtinimu tose šalyse, į kurias jau vykdomas eksportas. Įgyvendinant projektą, bus orientuojamasi į rinkos plėtrą Skandinavijoje, Vidurio ir Vakarų Europoje bei Azijoje.

UAB „Dizrega“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą: „UAB "Dizrega" ir jos paslaugų pristatymas tarptautinėse parodose užsienyje“ pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“, kurios tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) skirti kuo daugiau dėmesio naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Projekto tikslas – vykdyti naujų užsienio rinkų paiešką bei esamų rinkų plėtrą pristatant įmonę UAB ,,Dizrega‘‘ ir jos produkciją tarptautinėse parodose Vokietijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Kinijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Belgijoje. Dalyvavimas šiose šalyse sudarys galimybes praplėsti bei įsitvirtinti naujose užsienio rinkose bei tai padidins įmonės produkcijos eksportą.

Projektui įgyvendinti iš Europos sąjungos struktūrinių fondų skirta 44 021,00 Eur investicijų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 21 mėnesių.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete http://dizrega.com/ .

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3