UAB „Dizrega“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą įdiegti įmonės valdymą optimizuosiančius sistemos modulius, kurie leis sumažinti laiko, skirto informacijos pateikimui ir apdorojimui, sąnaudas, broko, klaidų skaičių, vykdyti tikslią žaliavų apskaitą, gamybos planavimą ir organizavimą.

UAB „Dizrega“ įkurta 2001 m. Pagrindinės įmonės veiklos sritys – vizualios reklamos kūrimas, efektyviausių jos sklaidos kanalų planavimas, priemonių gamyba ir montavimas numatytoje vietoje, taip pat priežiūra, modernizavimas. Įmonė nuolat investuoja į modernias reklamos gamybos technologijas, suteikiančias konkurencinį pranašumą bei leidžiančias efektyviai ir operatyviai vykdyti klientų užsakymus bei siūlyti netradicinius reklaminio apipavidalinimo sprendimus. Vis dėlto įmonės augimo potencialą šiuo metu riboja neišnaudotos verslo valdymo optimizavimo galimybės. Tai, kad įmonės pardavimų, technologijų ir gamybos, sandėlių apskaitos verslo procesai vyksta nepakankamai efektyviai lemia lėtą darbo našumo augimą, mažina įmonės konkurencines galimybes. Įmonėje IT priemonėmis valdomo centralizuoto užklausų, pateiktų pasiūlymų, užsakymų vykdymo registro, galimybės automatiškai generuoti sutarčių, užsakymų šablonus pagal pasirinktus kriterijus, atsekti jų autorystę, chronologiją, nėra įrankio, leidžiančio įvertinti cechų apkrovą, grįžtamojo ryšio, galimybės parametrizuoti vienetinių gaminių technologines korteles, nėra sistemingos sandėlio apskaitos, analizės sistemos ir pan.

UAB „Dizrega“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą: „UAB „Dizrega“ elektroninio verslo sprendimai“ pagal 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“, kurios tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegti elektroninio verslo sprendimus, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, taip sudarant palankias sąlygas MVĮ darbo našumui augti.

Projekto tikslas - Padidinti įmonės darbo našumą įdiegiant įmonės valdymą optimizuosiančius sistemos modulius. Verslo valdymą optimizuosiančios sistemos modulių įdiegimas bus kokybiškai naujas žingsnis įmonės veikloje. Projekto įgyvendinimas leis sumažinti laiko, skirto informacijos pateikimui ir apdorojimui, sąnaudas, broko, klaidų skaičių, vykdyti tikslią žaliavų apskaitą, gamybos planavimą ir organizavimą, o tai lems žymiai sumažėjusius veiklos kaštus, per 3 m. po projekto įgyvendinimo pabaigos išaugusį darbo našumą, pagerėjusį gamybos efektyvumą ir produkcijos kokybę bei įmonės konkurencingumą.

Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta 31 440,00 Eur investicijų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių.

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete www.dizrega.eu

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3