Technologinio atnaujinimo sprendimai UAB
„Dizrega“
Projekto kodas 03.3.1-LVPA-K-854-01-0029


Projekto tikslas –įgyvendinti kompleksines priemones apimančias esamų įrenginių skaitmenizavimą, terminalinių darbo stočių įrengimą, esamos verslo valdymo sistemos optimizaciją, įdiegti operatyvią verslo valdymo sistemą bei įmonės gamybinį procesą pilnai išpildančius, šiuo metu trūkstamus, automatizuotus įrenginius.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.
Projekto vertė – 2.477.600 EUR

Finansuojama iš Europos regioninio plėtros fondo

Projekto vykdytojas:
UAB Dizrega

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3